TjänsterErfarenheter 
och partnersKontakt  
 
Erfarenheter

Kristina Gullberg är auktoriserad socionom och arbetar som personalkonsult, utbildare samt projektledare. Kompetens inom handledning, socialt nätverksarbete och personalekonomi. Behörighetsutbildning i stress- och arbetsmiljöprofilbedömning samt grundkurs i psykosyntes. Kristina är utbildad Qigonglärare.

"Jag gör uppdrag för företag inom privata näringslivet och offentlig sektor. Jag arbetar med företag inom bygg och installation, data, detaljhandel, fastighetsbolag, skola samt vård och omsorg.

Har ett nätverk av konsulter som jag samarbetar med. Detta för att ge kunden bra service inom området hälsa och arbetsmiljö. I mitt nätverk ingår arbetsmiljöingenjörer, beteendevetare, ergonomer, friskvårdkonsulter, kiropraktorer, läkare, naprapater, sjukgymnaster och terapeuter.

Jag började min yrkesbana inom vård och omsorg som sjukvårdbiträde och senare behandlare inom missbrukarvården. I början av 90-talet kom mitt intresse av arbetsmiljö att styra valen av mina arbeten. Jag arbetade som internkonsult och expert inom området personal. Har drivit projekt i rehabilitering samt kompetensutveckling för chefer och medarbetare i psykosocial arbetsmiljö. Att få samarbeta med olika kunder och konsulter ger mig en ständig kompetensutveckling som jag har användning av i mitt dagliga arbete." Kristina Gullberg

Partners

Gullberg Personalkonsult samarbetar med ett nätverk av konsulter inom området hälsa och arbetsmiljö, för att kunna erbjuda en heltäckande service.
Mobiltelefon: 070-714 94 56 | kristina@gullbergpersonalkonsult.se