TjänsterErfarenheter och partnersKontakt  
 
Kristina Gullberg Kontakt

Kristina Gullberg,
Gullberg Personalkonsult

Hamngatan 21 A
172 66 Sundbyberg

Telefon: 08-626 20 35
Mobiltelefon: 070-714 94 56

kristina@gullbergpersonalkonsult.se
Hamngatan 21 A | 172 66 Sundbyberg | Telefon: 08-626 20 35 | Mobiltelefon: 070-714 94 56 | kristina@gullbergpersonalkonsult.se