TjänsterErfarenheter och partnersKontakt  
 
Kristina Gullberg Kontakt

Kristina Gullberg,
Gullberg Personalkonsult

Mobiltelefon: 070-714 94 56

kristina@gullbergpersonalkonsult.se
Mobiltelefon: 070-714 94 56 | kristina@gullbergpersonalkonsult.se