TjänsterErfarenheter och partnersKontakt  
 
Tjänster

Gullberg Personalkonsult erbjuder ett brett utbud av tjänster inom området psykosocial arbetsmiljö:

Utbildningar för chefer, skyddsombud och övrig personal
• Arbetsmiljö (Bättre arbetsmiljö)
• Rehabilitering

Handledning för chefer och personalgrupper
• Påverkan av arbetsmiljö
• Våld och hot, krishantering
• Rehabilitering

Specialist och processledare
• Rehabilitering för chefer och medarbetare

Stressmanagement för grupp och individer
• Stressprofilanalys – Handlingsplan – Uppföljning

Utredning och rådgivningssamtal i förebyggande syfte eller vid rehabiliteringsbehov
• Analys – Handlingsplan – Uppföljning

Gullberg Personalkonsult samarbetar med ett nätverk av konsulter inom området hälsa och arbetsmiljö. Det innebär att jag kan erbjuda kunder en bra och heltäckande service.

Mobiltelefon: 070-714 94 56 | kristina@gullbergpersonalkonsult.se